Language of document :

Tužba podnesena 18. siječnja 2018. – Europska komisija protiv Helenske Republike

(predmet C-36/18)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: D. Triantafyllou, M Morales Puerta i G. von Rintelen)

Tuženik: Helenska Republika

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Helenska Republika, time što nije donijela zakone i druge propise, potrebne za usklađivanje s odredbama Direktive 2014/89/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja1 ili, u svakom slučaju, time što nije obavijestila Komisiju o donošenju tih propisa, povrijedila svoje obveze iz članka 15. spomenute direktive;

naloži Helenskoj Republici isplatu novčane kazne u dnevnom iznosu od 31 416 eura, počevši od dana objave presude Suda;

naloži Helenskoj Republici snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

u skladu s člankom 15. Direktive, države članice trebale su Direktivu o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja prenijeti u svoje unutarnje pravo do 18. rujna 2016. i o tome obavijestiti Komisiju. Međutim, Komisija nije zaprimila nikakav odgovor niti na pismo opomene niti na obrazloženo mišljenje poslano Helenskoj Republici te stoga zahtijeva da se utvrdi povreda obveze zbog neprenošenja obvezujuće Direktive, u smislu članka 258. UFEU-a.

kako bi se uspostavio postupak u kojemu tijela svake države članice mogu procjenjivati i organizirati ljudske djelatnosti na morskom području u svojoj nadležnosti, kako bi se ostvarili ciljevi povezani s okolišem te gospodarski i socijalni ciljevi, Komisija, u skladu sa svojom objavljenom komunikacijom o primjeni članka 260. stavka 3. UFEU-a2 , zahtijeva i izricanje novčane kazne u dnevnom iznosu od 31 416 eura, uzimajući u obzir, osobito, težinu povrede obveze (odnosno uzimajući u obzir ciljeve Direktive koji se odnose na zajedničku ribarstvenu politiku, pomorski promet, očuvanje i zaštitu okoliša i energiju, ali i utjecaj na zainteresirane subjekte).

____________

1 SL 2014., L 25, str. 135.

2 SL 2011., C12, str. 1.