Language of document :

2018. január 18-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-36/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Triantafyllous, M. Morales Puerta és G. von Rintelen)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel nem fogadta el az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy megfeleljen a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról szóló, 2014. július 23-i 2014/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,1 vagy, mindenesetre az említett rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette az ugyanezen irányelv 15. cikkéből eredő kötelezettségeit;

szabjon ki a Görög Köztársaságra napi 31 416 euró összegű bírságot a Bíróság ítélete kihirdetésének időpontjától kezdődően;

a Görög Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv 15. cikkének értelmében a tagállamoknak 2016. szeptember 18-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról szóló irányelvet, és erről tájékoztatniuk kellett a Bizottságot. Mindazonáltal a Bizottság nem kapott semmilyen választ sem a felszólító levélre, sem pedig a Görög Köztársaságnak küldött indokolással ellátott véleményre, ezért a Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság állapítsa meg a kötelezettségszegést az EUMSZ 258. cikk értelmében kötőerővel rendelkező irányelv átültetésének elmulasztása miatt.

Annak érdekében, hogy olyan eljárás induljon, amely által az egyes tagállamok hatóságai értékelhetik és megszervezhetik az emberi tevékenységeket a saját illetékességükbe tartozó tengeri területeken az ökológiai, gazdasági és társadalmi célok elérése végett, a Bizottság, az EUMSZ 260. cikk 83) bekezdése alkalmazásával kapcsolatban közzétett közleményével2 összhangban azt is kéri, hogy a Bíróság napi 31 416 euró összegű bírságot szabjon ki, különös figyelemmel a kötelezettségszegés súlyára (tehát az irányelv célkitűzéseire figyelemmel, amelyek a közös halászati politikára, a tengeri közlekedésre, a környezet és az energia megőrzésére és védelmére, valamint az érdekelt gazdasági szereplők által keltett hatásokra vonatkoznak).

____________

1 HL 2014 L 25., 135. o.

2 HL 2011 C 12., 1. o.