Language of document : ECLI:EU:T:2017:868

Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 5. prosince 2017 – Xiaomi v. EUIPO – Apple (MI PAD)

(věc T893/16)

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MI PAD – Starší slovní ochranná známka Evropské unie IPAD – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Nebezpečí záměny – Podobnost označení – Podobnost výrobků a služeb“

1.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 18–20, 57)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Posouzení nebezpečí záměny – Určení relevantní veřejnosti – Úroveň pozornosti veřejnosti

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 21)

3.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Slovní ochranné známky MI PAD a IPAD

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 28, 30, 56, 61–63, 65, 67–69)

4.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených ochranných známek – Kritéria pro posouzení – Kombinovaná ochranná známka

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 31–33, 40, 49)

5.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Starší ochranná známka tvořená ochrannou známkou Evropské unie – Nezapsání z relativního důvodu pro zamítnutí omezeného na část Unie

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 64)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. září 2016 (věc R 363/2016–1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Apple a Xiaomi.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Xiaomi, Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.