Language of document : ECLI:EU:T:2017:868

Sodba Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 5. decembra 2017 – Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD)

(Zadeva T893/16)

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije MI PAD – Prejšnja besedna znamka Evropske unije IPAD – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Podobnost blaga ali storitev“

1.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Merila presoje

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke od 18 do 20 in 57.)

2.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Presoja verjetnosti zmede – Določitev upoštevne javnosti – Raven pozornosti javnosti

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točko 21.)

3.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Besedni znamki MI PAD in IPAD

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke 28, 30, 56, od 61 do 63, 65 in od 67 do 69.)

4.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnima znamkama – Merila presoje – Sestavljena znamka

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke od 31 do 33, 40 in 49.)

5.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Prejšnja znamka, ki jo sestavlja znamka Evropske unije – Zavrnitev registracije ob obstoju relativnega razloga za zavrnitev, tudi če je omejen na del Unije

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točko 64.)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. septembra 2016 (zadeva R 363/2016-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Apple in Xiaomi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Xiaomi, Inc. se naloži plačilo stroškov.