Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

TEISINGUMO TEISMO (dėl peržiūros sprendžianti kolegija) SPRENDIMAS

2018 m. kovo 19 d.(*)

„Peržiūra“

Byloje C‑141/18 RX

dėl 2018 m. vasario 22 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 62 straipsnį pateikto pirmojo generalinio advokato siūlymo peržiūrėti sprendimą

TEISINGUMO TEISMAS (dėl peržiūros sprendžianti kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Ilešič (pranešėjas), teisėjai A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ir E. Jarašiūnas,

priima šį

Sprendimą

1        Pirmasis generalinis advokatas pateikė siūlymą peržiūrėti 2018 m. sausio 23 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (apeliacinių skundų kolegija) sprendimą FV / Taryba (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Šiuo sprendimu Bendrasis Teismas panaikino 2016 m. birželio 28 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimą FV / Taryba (F‑40/15, EU:F:2016:137), kuriuo pastarasis teismas atmetė ieškinį dėl vertinimo ataskaitos 2013 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiu panaikinimo. Bendrasis Teismas nusprendė, kad šį sprendimą priėmusi Tarnautojų teismo kolegija buvo netinkamai sudaryta.

2        Iš SESV 256 straipsnio 2 dalies matyti, kad Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimus, priimtus dėl apeliacinių skundų, pateiktų dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimų, išimties tvarka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statute nustatytomis sąlygomis ir neperžengiant jame nustatytų ribų Teisingumo Teismas gali peržiūrėti tais atvejais, kai yra didelis pavojus, kad bus paveikta Sąjungos teisės vienovė ar darnumas.

3        Šiuo klausimu minėto Statuto 62 straipsnyje numatyta, kad tuo atveju, kai pirmasis generalinis advokatas mano, kad gresia didelis pavojus Sąjungos teisės vienovei ar darnumui, jis gali siūlyti Teisingumo Teismui peržiūrėti Bendrojo Teismo sprendimą.

4        Vis dėlto nurodydamas ypatingas priežastis, dėl kurių konkrečiu atveju kreipėsi į dėl peržiūros sprendžiančią kolegiją, šiai kolegijai pateiktame pasiūlyme peržiūrėti sprendimą pirmasis generalinis advokatas nurodo manantis, kad „2018 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimo FV / Taryba (T‑639/16 P, EU:T:2018:22) teisiniai motyvai nekelia didelio pavojaus, kad bus paveikta Sąjungos teisės vienovė ar darnumas“.

5        Taigi, iš pirmojo generalinio advokato pateikto siūlymo peržiūrėti sprendimą matyti, kad šiuo atveju netenkinamos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 62 straipsnyje nustatytos formalios sąlygos, kurios turi būti įvykdytos, kad dėl peržiūros sprendžianti kolegija galėtų spręsti klausimą, ar minėtas Bendrojo Teismo sprendimas kelia didelį pavojų, kad bus paveikta Sąjungos teisės vienovė ar darnumas, taigi, ir klausimą, ar reikia atlikti minėto sprendimo peržiūrą.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (dėl peržiūros sprendžianti kolegija) nusprendžia:

Nereikia peržiūrėti 2018 m. sausio 23 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (apeliacinių skundų kolegija) sprendimo FV / Taryba (T639/16 P, EU:T:2018:22).

Parašai.


*      Proceso kalba: prancūzų.