Language of document :

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. január 31-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Szczecinie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Paweł Hofsoe kontra LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

(C-106/17. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság és a határozatok végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben – 1215/2012/EU rendelet – A 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 13. cikk (2) bekezdése – Joghatóság biztosítási ügyekben – Személyi hatály – A „károsult” fogalma – A biztosítási ágazatban tevékenykedő szakember – Kizártság)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Az alapeljárás felei

Felperes: Paweł Hofsoe

Alperes: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

Rendelkező rész

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (2) bekezdését, összefüggésben e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, akként kell értelmezni, hogy olyan természetes személy, akinek szakmai tevékenysége többek között kártérítési követelések biztosítóktól való behajtásából áll, és aki egy közlekedési baleset károsultjával kötött, követelésre vonatkozó engedményezési szerződés alapján indíthat pert e baleset okozója felelősségbiztosítójával szemben, amely biztosítónak a károsult lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban van a székhelye, nem hivatkozhat e rendelkezésre ezen utóbbi tagállam bírósága előtt.

____________

1 HL C 202., 2017.6.26.