Language of document :

Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 31. januarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Okręgowy w Szczecinie – Poljska) – Paweł Hofsoe/LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

(Zadeva C-106/17)1

(Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Člen 11(1)(b) in člen 13(2) – Pristojnost v zadevah v zvezi z zavarovanjem – Področje osebne uporabe – Pojem „oškodovanec“ – Poklicni udeleženec v zavarovalniškem sektorju – Izključitev)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Paweł Hofsoe

Tožena stranka: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

Izrek

Člen 13(2) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah v povezavi s členom 11(1)(b) te uredbe je treba razlagati tako, da se nanj ne more sklicevati fizična oseba, katere poklicna dejavnost med drugim zajema uveljavljanje odškodninskih terjatev proti zavarovalnicam in ki se opira na pogodbo o odstopu terjatve, sklenjeno z oškodovancem v prometni nesreči, da bi zavarovatelja civilne odgovornosti povzročitelja te nesreče, ki ima svoj sedež v državi članici, ki ni država članica stalnega prebivališča oškodovanca, tožila pred sodiščem zadnjenavedene države članice.

____________

1 UL C 202, 26.6.2017.