Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. siječnja 2018. uputio Cour du travail de Liège (Belgija) – V protiv Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

(predmet C-33/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour du travail de Liège

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: V

Druge stranke u postupku: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

Prethodna pitanja

Treba li članak 87. stavak 8. Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti1 tumačiti na način da osoba koja je prije 1. svibnja 2010. počela obavljati djelatnost u svojstvu zaposlene osobe u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu i djelatnost u svojstvu samozaposlene osobe u Belgiji, mora, kako bi podlijegala zakonodavstvu primjenjivom na temelju Uredbe 883/2004, podnijeti izričit zahtjev u tom smislu, čak i ako nije podlijegala obvezi plaćanja u Belgiji prije 1. svibnja 2010. i podlijegala je belgijskom zakonodavstvu u vezi socijalnog sustava za samozaposlene osobe samo retroaktivno, nakon isteka roka od tri mjeseca počevši od 1. svibnja 2010.?

U slučaju pozitivnog odgovora na prvo pitanje, dovodi li zahtjev iz članka 87. stavka 8. Uredbe 883/2004, podnesen u gore opisanim okolnostima, do primjene zakonodavstva nadležne države članice na temelju Uredbe 883/2004 s retroaktivnim učinkom od 1. svibnja 2010.?

____________

1 SL L 166, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)