Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. prosinca 2017. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – ÖKO-Test Verlag GmbH protiv Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

(predmet C-690/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ÖKO-Test Verlag GmbH

Tuženik: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

Prethodna pitanja

Predstavlja li uporabu pojedinačnog žiga kojom se povređuju prava u smislu članka 9. stavka 1. druge rečenice točke (b) Uredbe Zajednice1 /Uredbe o žigu Europske unije2 ili članka 5. stavka 1. druge rečenice točke (a) Direktive o žigu3 ako

- je pojedinačni žig istaknut na proizvodu za koji pojedinačni žig nije zaštićen,

- javnost isticanje pojedinačnog žiga treće strane shvaća kao takozvani testni žig, dakle u smislu da je proizvod proizvela i na tržište stavila treća strana koja se ne nalazi pod nadzorom nositelja žiga, ali je nositelj žiga proveo ispitivanja tog proizvoda u pogledu određenih svojstava i na osnovu toga ga ocijenio određenom ocjenom, zabilježenom na testnom žigu,

- je pojedinačni žig između ostalog registriran za „informiranje i savjetovanje potrošača pri izboru proizvoda i usluga, osobito uz primjenu rezultata testova i ispitivanja kao i ocjenama kvalitete”

U slučaju da Sud na prvo pitanje odgovori negativno:

Predstavlja li uporaba kojom se povređuju prava u smislu članka 9. stavka 1. druge rečenice točke (c) Uredbe o žigu Zajednice i članka 5. stavka 2. Direktive o pravu žiga ako

- je pojedinačni žig poznat samo kao testni žig opisan pod točkom 1., a

- pojedinačni žig kao testni žig rabi treća strana

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice, SL 2009., L 78, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

2 Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije SL 2017., L 154, str. 1.

3 Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, SL 2008., L 299, str. 25. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.)