Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 8. decembra 2017 – ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

(Zadeva C-690/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ÖKO-Test Verlag GmbH

Tožena stranka: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali gre za protipravno uporabo posamezne znamke v smislu člena 9(1), drugi stavek, točka (b), Uredbe o znamki Skupnosti1 /Uredbe o znamki EU2 ali člena 5(1), drugi stavek, točka (a), Direktive o znamkah3 , če

– mora biti posamezna znamka nameščena na proizvod, za katerega navedena znamka ni zaščitena,

– se namestitev posamezne znamke s strani tretje osebe v gospodarskem prometu razume kot t. i. testni žig, torej tako da je proizvod izdelala in dala v promet tretja oseba, ki ni pod nadzorom imetnika znamke, vendar pa je imetnik znamke ta proizvod testiral glede določenih lastnosti in ga na podlagi tega ocenil z določenim rezultatom, navedenim v testnem žigu.

– in je posamezna znamka registrirana, med drugim, za „obveščanje potrošnikov in svetovanje potrošnikom pri izbiri blaga in storitev, zlasti na podlagi rezultatov testiranja in preiskav ter s presojo kakovosti“?

2.    Če bi bil odgovor Sodišča na prvo vprašanje nikalen:

Ali gre za nedovoljeno uporabo v smislu člena 9(1), drugi stavek, točka (c), Uredbe o znamki Skupnosti in člena 5(2) Direktive o znamkah, če

– je posamezna znamka znana samo kot testni žig, kakor je opisan v prvem vprašanju, in

– tretja oseba posamezno znamko uporablja kot testni žig?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).

2 Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

3 Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).