Language of document :

Acțiune introdusă la 14 februarie 2018 – Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-122/18)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara și C. Zadra, agenţi)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Declararea faptului că, întrucât nu a adoptat şi continuă să nu adopte măsurile necesare pentru a garanta că autorităţile publice nu depăşesc termenele de 30 sau de 60 de zile calendaristice pentru efectuarea plăţii datoriilor lor comerciale, Republica Italiană nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, p. 1) şi în special obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 4 din directiva menţionată;

obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Elementele de care dispune Comisia, care se bazează pe informaţiile furnizate de Republica Italiană în cursul procedurii prealabile, arată că termenele de plată de 30 şi de 60 de zile, prevăzute la articolul 4 din Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale, sunt depăşite nu numai în cazul unor entităţi izolate, ci de întreaga categorie a autorităţilor publice, nu cu ocazia unei singure tranzacţii comerciale, ci ca termene medii de plată şi în legătură cu toate tranzacţiile încheiate de aceste autorităţi şi, în sfârşit, nu pe o perioadă limitată, ci în mod constant începând din luna septembrie 2014 şi până la data introducerii prezentei acţiuni. Aşadar, Comisia consideră dovedită încălcarea continuată şi sistematică a articolului 4 din directivă.

____________