Language of document :

Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Deray v. EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Věc T-105/18)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: André Deray (Bry-sur-Marne, Francie) (zástupce: S. Santos Rodríguez, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Spojené království)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „LILI LA TIGRESSE“ – Přihláška č. 015 064 462

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. prosince 2017, ve věci R 1244/2017-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení

uložil EUIPO a společnosti Charles Claire LLP náhradu nákladů řízení, které žalobci vznikly ve správním řízení před EUIPO .

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.

____________