Language of document :

Acțiune introdusă la 22 februarie 2018 – Deray/EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Cauza T-105/18)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamant: André Deray (Bry-sur-Marne, Franța) (reprezentant: S. Santos Rodríguez, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Regatul Unit)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamantul

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „LILI LA TIGRESSE” – cererea de înregistrare nr. 015 064 462

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 13 decembrie 2017 în cauza R 1244/2017-2

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată;

obligarea EUIPO și a Charles Claire LLP la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant în cadrul procedurii administrative din fața EUIPO.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001.

____________