Language of document : ECLI:EU:T:2017:918

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 14.12.2017 – Consejo Regulador ”Torta del Casar” vastaan EUIPO – Consejo Regulador ”Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(asia T-828/16)

(EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin QUESO Y TORTA DE LA SERENA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Alkuperänimityksen ”Torta del Casar” suoja – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklan 2 kohta, 3 artiklan 1 kohta ja 13 artiklan 1 kohta – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 4 kohta))

1.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän merkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite – Edellytykset – Arviointi kyseistä merkkiä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen kriteerien perusteella

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 41 artiklan 1 kohdan c alakohta)

(ks. 18 ja 19 kohta)

2.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän merkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite –Maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset

(Neuvoston asetuksen N:o 2081/92 13 ja 14 artikla; neuvoston asetuksen N:o 40/94 142 artikla)

(ks. 24 kohta)

3.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän merkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite – Maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset – Sellaisen yleispiirteisen tekijän käyttö tavaramerkissä, joka sisältyy useista osatekijöistä koostuvaan alkuperänimitykseen – Sallittavuus – Sen arvioiminen, onko kyseessä yleispiirteinen tekijä –Viraston toimivalta

(Neuvoston asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

(ks. 25–27 kohta)

4.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän merkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite – Maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset – Sen arvioiminen, onko suojattuun alkuperänimitykseen sisältyvä tekijä yleispiirteinen tekijä – Huomioon otettavat tekijät – Viraston velvollisuudet

(Neuvoston asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

(ks. 28 ja 29 kohta)

5.      Maatalous – Yhtenäinen lainsäädäntö – Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja – Asetus N:o 2081/92 – Rekisteröityjen nimitysten suoja – Rajat – Yleisnimistä koostuvat nimitykset

(Neuvoston asetuksen N:o 2081/92 3 artiklan ja 13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

(ks. 30–35 kohta)

6.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän merkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite – Kuviomerkki QUESO Y TORTA DE LA SERENA – Alkuperänimitys Torta del Casar

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

(ks. 37–52 ja 63–66 kohta)

7.      Maatalous – Yhtenäinen lainsäädäntö – Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja – Asetus N:o 510/2006 – Vetoaminen rekisteröityyn nimitykseen – Käsite

(Neuvoston asetuksen N:o 510/2006 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta)

(ks. 57–62 kohta)

8.      EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen mahdollisuus muuttaa riidanalaista päätöstä – Rajat

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohta)

(ks. 69 kohta)

Aihe

Kanne, joka on nostettu EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 26.9.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 2573/2014-4), joka koskee osapuolten Consejo Regulador de la Denominación de Origen ”Torta del Casar” ja Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida ”Queso de La Serena” välistä väitemenettelyä

Ratkaisu

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 26.9.2016 tekemä päätös (asia R 2573/2014–4) kumotaan.

2)

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Consejo Regulador de la Denominación de Origen ”Torta del Casarin” oikeudenkäyntikulut.

2)

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Consejo Regulador de la Denominación de Origen ”Torta del Casarin” oikeudenkäyntikulut.