Language of document : ECLI:EU:T:2017:918

Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 14 december 2017 – Consejo Regulador ”Torta del Casar” mot EUIPO – Consejo Regulador ”Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(mål T828/16)

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket QUESO Y TORTA DE LA SERENA – Skydd för ursprungsbeteckningen ”Torta del Casar” – Relativt registreringshinder – Artikel 2.2, artikel 3.1 och artikel 13.1 i förordning (EG) nr 510/2006 – Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning (EU) nr 2017/1001”

1.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Villkor – Bedömningen ska ske med beaktande av kriterier som föreskrivs i den nationella lagstiftning som gäller för det åberopade kännetecknet

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.4 och 41.1 c)

(se punkterna 18 och 19)

2.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar

(Rådets förordning nr 2081/92, artiklarna 13 och 14; rådets förordning nr 40/94, artikel 142)

(se punkt 24)

3.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar – Användning i ett varumärke av ett generiskt element som ingår i en ursprungsbeteckning bestående av flera element – Tillåtet – Bedömning av huruvida elementet är generiskt – Myndighetens befogenhet

(Rådets förordning nr 2081/92, artikel 13.1 andra stycket)

(se punkterna 25–27)

4.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar – Bedömning av huruvida ett element som ingår i en skyddad ursprungsbeteckning är generiskt – Faktorer som ska beaktas – Myndighetens skyldigheter

(Rådets förordning nr 2081/92, artikel 13.1 andra stycket)

(se punkterna 28 och 29)

5.      Jordbruk – Enhetlig lagstiftning – Skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel – Förordning nr 2081/92 – Skydd för registrerade beteckningar – Gränser – Sammansatta beteckningar som innehåller generiska element

(Rådets förordning nr 2081/92, artiklarna 3 och 13.1 andra stycket)

(se punkterna 30–35)

6.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Figurmärket QUESO Y TORTA DE LA SERENA – Ursprungsbeteckning Torta del Casar

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4)

(se punkterna 37–52 och 63–66)

7.      Jordbruk – Enhetlig lagstiftning – Skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel – Förordning nr 510/2006 – Anspelning på en registrerad beteckning – Begrepp

(Rådets förordning nr 510/2006, artikel 13.1 första stycket b)

(se punkterna 57–62)

8.      EU-varumärke – Överklagande – Talan vid unionsdomstolen – Tribunalens möjlighet att ändra det angripna beslutet – Gränser

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 65.3)

(se punkt 69)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 26 september 2016 (ärende R 2573/2014–4) angående ett invändningsförfarande mellan Consejo Regulador de la Denominación de Origen ”Torta del Casar” och Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida ”Queso de La Serena”.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av fjärde överklagandemämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 26 september 2016 (ärende R 2573/2014–4) ogiltigförklaras.

2)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta rättegångskostnaderna för Consejo Regulador de la Denominación de Origen ”Torta del Casar”.