Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Köln (Tyskland) den 13. februar 2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

(Sag C-102/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Köln

Parter i hovedsagen

Ansøger og kærende: Klaus Manuel Maria Brisch

Præjudicielt spørgsmål

Er det i henhold til artikel 1, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til arveforordningen 1 obligatorisk eller fakultativt at anvende den formular IV (i bilag 4), der er udarbejdet efter rådgivningsproceduren i arveforordningens artikel 81, stk. 2, til anmodning om et europæisk arvebevis, jf. arveforordningens 2 artikel 65, stk. 2?

____________

1     Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1329/2014 af 9.12.2014 om de formularer, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis (EUT 2014, L 359, s. 30).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 af 4.7.2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis (EUT 2012, L 201, s. 107).