Language of document :

2018. február 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Románia

(C-116/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Samnadda, L. Nicolae és G. von Rintelen, meghatalmazottak)

Alperes: Románia

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy Románia, mivel 2010. április 16-ig nem léptette hatályba azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 , vagy legalábbis ezen intézkedésekről nem tájékoztatta a Bizottságot, nem teljesítette az ezen irányelv 43. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság kötelezze Romániát az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésének megfelelően a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésétől számított, késedelmi naponként 42 377, 60 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére, mivel Románia nem teljesítette a 2014/26/EU irányelvet végrehajtó intézkedésekről való tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét;

a Bíróság Romániát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2014/26/EU irányelv 43. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok kötelesek hatályba léptetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2016. április 10-ig megfeleljenek, és ezen intézkedésekről kötelesek tájékoztatni a Bizottságot. Következésképpen a tagállamokat kötelezettség terheli a tekintetben, hogy a valamely irányelvet nemzeti jogukba átültető intézkedéseket az ezen irányelvben meghatározott határidőn belül hatályba léptessék, és ezen intézkedésekről tájékoztassák a Bizottságot.

A Bizottság javasolja továbbá a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésétől számított, késedelmi naponként 42 377, 60 TFUE euró összegű kényszerítő bírság alkalmazását Romániával szemben, mivel Románia nem teljesítette a 2014/26/EU irányelvet végrehajtó intézkedésekről való tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét. E kényszerítő bírság összege a jogsértés súlyosságára, tartamára, valamint annak szükségességére figyelemmel került meghatározásra, hogy biztosítva legyen a kényszerítő bírság elrettentő hatása az adott tagállam fizetési képességére tekintettel.

Az irányelv átültetésének határideje 2016. április 10-én lejárt.

____________

1 HL 2014., L 84., 72. o.