Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bari (l-Italja) fid-19 ta’ Jannar 2018 – proċeduri kriminali kontra Massimo Gambino u Shpetim Hyka

(Kawża C-38/18)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Bari

Akkużati

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Domanda preliminari

L-Artikoli 16, 18 u 20(b) tad-Direttiva 2012/29/UE 1 għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu li l-vittma jkollha terġa’ tixhed f’seduta quddiem qorti b’kompożizzjoni ġdida meta waħda mill-partijiet fil-proċeduri tirrifjuta, skont l-Artikoli 511(2) u 525(2) tal-codice di procedura penale (il-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali) (kif jirriżulta minn ġurisprudenza stabbilita f’dan il-qasam), li tagħti l-kunsens tagħha sabiex jinqara l-proċess verbal tal-istqarrijiet li saru qabel mill-istess vittma fl-osservanza tal-kontradittorju quddiem qorti b’kompożizzjoni differenti fl-istess proċeduri?

____________

1 Direttiva 2012/29/UE tal-Partlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI (ĠU 2012, L 315, p. 57).