Language of document :

Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Bari (Italia) la 19 ianuarie 2018 – Procedură penală privind pe Massimo Gambino și Shpetim Hyka

(Cauza C-38/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Bari

Părțile din procedura principală

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Întrebarea preliminară

Articolul 16, articolul 18 și articolul 20 litera (b) din Directiva 2012/29/UE1 trebuie interpretate în sensul că se opun ca partea vătămată să fie supusă din nou audierii în fața unei instanțe de judecată a cărei componență a fost modificată atunci când una dintre părțile din procedură, în temeiul articolului 511 alineatul 2 și al articolului 525 alineatul 2 din Codul de procedură penală (astfel cum au fost interpretate în mod constant de jurisprudența relevantă), refuză să își exprime consimțământul pentru citirea proceselor-verbale care conțin declarațiile deja depuse anterior de aceeași parte vătămată, cu respectarea procedurii în contradictoriu, în fața unei instanțe diferite în cadrul aceluiași proces?

____________

1     Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului (JO L 315, p. 57).