Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 19. januarja 2018 – kazenski postopek zoper Massima Gambina in Shpetima Hyko

(Zadeva C-38/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bari

Stranki v postopku v glavni stvari

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene 16, 18 in 20(b) Direktive 2012/29/EU1 razlagati tako, da nasprotujejo temu, da bi morala biti žrtev ponovno zaslišana pred sodiščem v spremenjeni sestavi, če ena od strank v postopku v skladu s členoma 511(2) in 525(2) zakonika o kazenskem postopku (kot se ustaljeno razlagata v zadevni sodni praksi) zavrne soglasje k branju zapisnikov izjav, ki jih je ista žrtev ob upoštevanju kontradiktornosti že podala v istem postopku pred sodiščem v drugačni sestavi?

____________

1 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL 2012, L 315, str. 57).