Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vanessa Gambietz kontra Erika Ziegler

(C-131/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Vanessa Gambietz

Alperes: Erika Ziegler

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépéséről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 6. cikkének (3) bekezdését, hogy az irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett 40 EUR összegű átalányt be kell számítani az olyan külső jogi költségekbe, amelyek az adós késedelmes fizetése következtében ügyvéd peren kívüli megbízása miatt merültek fel, és ezért az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alapján megtérítendők?

____________

1 HL 2011. L 48., 1. o.; helyesbítések: HL 2012. L 233., 3. o., HL 2015. L 218., 82. o.