Language of document :

Tužba podnesena 12. ožujka 2018. – Europska komisija protiv Republike Slovenije

(predmet C-188/18)

Jezik postupka: slovenski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)

Tuženik: Republika Slovenija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtjeva da:

Utvrdi da je, jer do 18. travnja 2016. nije donijela zakone i druge propise potrebne za prijenos Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL 2014., L 94, str. 1.), ili, u svakom slučaju, jer u svakom slučaju Komisiju nije obavijestila o tim propisima, Republika Slovenija povrijedila obveze koje ima na temelju članka 51. te direktive;

Naloži Republici Sloveniji, u smislu članka 260. stavka 3. UFEU-a, plaćanje novčane kazne u iznosu od 8992,32 eura po danu, počevši od dana objave presude u ovom predmetu;

Naloži Republici Sloveniji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Na temelju članka 51. Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji, Republika Slovenija je trebala donijeti i objaviti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s tom direktivom i dostaviti njihov tekst Komisiji do 18. travnja 2016. Budući da do isteka tog roka Republika Slovenija Komisiju nije obavijestila o prenošenju svih odredbi te direktive, Komisija je odlučila predmet uputiti na odlučivanje Sudu.

Svojom tužbom Komisija traži od Suda da Republici Sloveniji naloži plaćanje novčane kazne u iznosu od 8992,32 po danu. Pri izračunu tog iznosa Komisija je uzela u obzir težinu i trajanje povrede prava Unije, kao i odvraćajući učinak u vezi s platežnom sposobnosti te države, odnosno Republike Slovenije.

Rok za prenošenje direktive istekao je 18. travnja 2016.

____________