Language of document :

2018 m. kovo 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Slovėnijos Respublika

(Byla C-188/18)

Proceso kalba: slovėnų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad iki 2016 m. balandžio 18 d. nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų, kad būtų laikomasi 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014, p. 1), ar, bet kuriuo atveju, apie juos nepranešusi Komisijai, Slovėnijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal tos direktyvos 51 straipsnį;

remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi skirti Slovėnijos Respublikai 8 992,32 EUR per dieną baudą, skaičiuojamą nuo sprendimo šioje byloje priėmimo dienos;

priteisti iš Slovėnijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo 51 straipsnį Slovėnijos Respublika turėjo priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad šios direktyvos būtų laikomasi nuo 2016 m. balandžio 18 d., ir apie juos pranešti. Kadangi iki to termino pabaigos Slovėnijos Respublika nepranešė Komisijai apie visų minėtos direktyvos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę, Komisija nusprendė iškelti bylą Teisingumo Teisme.

Ieškinyje Komisija prašo Teisingumo Teismo skirti Slovėnijos Respublikai baudą, siekiančią 8 992,32 EUR už kiekvieną dieną. Apskaičiuodama šios baudos dydį Komisija atsižvelgė į Sąjungos teisės pažeidimo rimtumą ir trukmę bei baudos atgrasantį poveikį, turėdama mintyje tos valstybės narės, t. y. Slovėnijos Respublikos, finansinį pajėgumą.

Terminas perkelti direktyvą baigėsi 2016 m. balandžio 18 dieną.

____________