Language of document :

2018. február 28-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-165/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano és G. von Rintelen meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel legkésőbb 2016. április 18-áig nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,1 vagy mindenesetre mivel nem közölte a Bizottsággal az említett rendelkezéseket – nem teljesítette az említett irányelv 106. cikkének (1) bekezdése alapján rá háruló kötelezettségeket;

a Bíróság az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján kötelezze a Spanyol Királyságot napi 123 928,64 eurós kényszerítő bírság azon ítélet kihirdetésének a napjától történő megfizetésére, amelyben megállapítják a 2014/25/EU irányelvnek való megfeleléshez szükséges rendelkezések elfogadására vagy mindenesetre Bizottsággal való közlésére vonatkozó kötelezettség elmulasztását;

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv belső jogba történő átültetésének határideje 2016. április 18-án lejárt.

____________

1 A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 243. o.).