Language of document :

2018 m. vasario 28 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-165/18)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano ir G. von Rintelen

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad iki 2016 m. balandžio 18 d. nepriėmusi visų įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/25/ES1 , ir bet kuriuo atveju nepranešusi apie tokias nuostatas Komisijai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 106 straipsnio 1 dalį.

Pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį skirti Ispanijos Karalystei 123 928,64 EUR periodinę baudą per dieną, mokėtiną nuo sprendimo, kuriuo pripažinta, kad neįvykdyti įsipareigojimai priimti Direktyvai 2014/25/ES įgyvendinti būtinas nuostatas, ir bet kuriuo atveju apie jas nepranešus Komisijai, paskelbimo dienos;

priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/25/ES į vidaus teisę baigėsi 2016 m. balandžio 18 dieną.

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014, p. 243).