Language of document :

Žalba koju je 5. ožujka 2018. podnijela Republika Poljska protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 14. prosinca 2017. u predmetu T-849/16, PGNiG Supply & Trading protiv Europske komisije

(predmet C-181/18 P)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Žalitelj: Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna)

Druge stranke u postupku: PGNiG Supply & Trading GmbH, Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u cijelosti ukine rješenje Općeg suda Europske unije (prvo vijeće) od 14. prosinca 2017., PGNiG Supply & Trading/Europska komisija, T-849/16,

predmet vrati na ponovno suđenje Općem sudu,

svakoj stranci naloži snošenje vlastitih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijanim je rješenjem Opći sud odbio tužbu društva PGNiG Supply & Trading radi poništenja Odluke Komisije C(2016) 6950 final od 28. listopada 2016. o izmjeni uvjeta za izuzeće plinovoda Ostseepipeline-Anbindungsleitung (OPAL), određenih Direktivom 2003/55, od pravila koja se odnose na pristup treće strane i regulaciju tarifa koju je obrazložio time da tužitelj nije aktivno legitimiran.

Republika Poljska smatra da je Opći sud istodobno u točkama 6., 10., 11. i 43. pobijanog rješenja iznio zaključke o meritumu spora, što se tiče valjanosti sporne Komisijine odluke. U vezi s time Republika Poljska protiv pobijanog rješenja Općeg suda ističe sljedeće žalbene razloge:

Kao prvo, Opći je sud povrijedio članak 130. stavke 1. i 7. Poslovnika Općeg suda i temeljno pravo Republike Poljske na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje propisano člankom 47. Povelje EU o temeljnim pravima, kao i temeljno pravo na kontradiktoran postupak, zato što je u pobijanom rješenju iznio pravne i činjenične zaključke o meritumu spora, što se tiče valjanosti sporne Komisijine odluke, prije nego što se u postupku u predmetu T-883/16, Republika Poljska/Komisija mogla donijeti meritorna odluka.

Kao drugo, pravna ocjena sporne Komisijine odluke sadržava pogrešku u dijelu u kojem se utvrđuje, kao prvo, da se tom odlukom predviđa, stavljanjem na transparentnu i nediskriminirajuću dražbu, trećima odobriti pristup 50 % kapaciteta plinovoda OPAL između Greifswalda i Brandova, tako da druge osobe imaju priliku steći kapacitete i, kao drugo, da se spornom Komisijinom odlukom ne uvode dodatna izuzeća, nego se zabranjuje dio postojećeg izuzeća. Republika Poljska stajališta je da je ocjena pravne prirode i učinaka sporne Komisijine odluke pogrešna jer se tom odlukom uvodi samo prividno transparentno i nediskriminirajuće rješenje. U stvarnosti se spornom Komisijinom odlukom uvodi mehanizam koji poduzetnicima iz Gazprom grupe omogućava isključivo korištenje barem 90 % transportnih kapaciteta plinovoda OPAL obuhvaćenih tom odlukom (50 % tih kapaciteta je u potpunosti izuzeto od pravila koja se odnose na pristup treće strane, dok je 40 % tih kapaciteta dinamično dodijeljeno, koje može rezervirati samo Gazprom).

Kao treće, Opći je sud povrijedio svoju obvezu obrazlaganja pobijanog rješenja. Nije razjasnio na temelju kojih je premisa donio meritorna utvrđenja u pogledu sporne Komisijine odluke. Slijedom toga nije moguće razaznati razloge na temelju kojih je Opći sud donio odluku da sporna Komisijina odluka omogućava korištenje kapacitetima plinovoda OPAL i poduzetnicima koji nisu povezani s Gazprom grupom i da će imati pozitivne učinke na tržišno natjecanje na tržištu prirodnog plina.

____________