Language of document :

2018 m. kovo 5 d. Lenkijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-849/16, PGNiG Supply & Trading / Europos Komisija

(Byla C-181/18 P)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Apeliantė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Kitos proceso šalys: PGNiG Supply & Trading GmbH, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti visą 2017 m. gruodžio 14 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) nutartį PGNiG Supply & Trading / Europos Komisija, T-849/16,

grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui,

nurodyti visoms šalims padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiama nutartimi Bendrasis Teismas atmetė PGNiG Supply & Trading ieškinį dėl 2016 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimo C(2016) 6950 final, kuriuo peržiūrimos sąlygos, kuriomis pagal Direktyvą 2003/55/EB OPAL dujotiekiui netaikomos taisyklės dėl trečiųjų šalių prieigos ir tarifų reglamentavimo, panaikinimo motyvuodamas tuo, kad ieškovė neturi teisės pareikšti ieškinio.

Lenkijos Respublikos nuomone, Bendrasis Teismas skundžiamos nutarties 6, 10, 11 ir 43 punktuose padarė išvadų dėl bylos esmės, kiek ji susijusi su ginčijamo Komisijos sprendimo galiojimu. Todėl Lenkijos Respublika remiasi šiais apeliacinio skundo pagrindais dėl Bendrojo Teismo nutarties:

Pirma, Bendrasis Teismas pažeidė Procedūros reglamento 130 straipsnio 1 ir 7 dalis, ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje užtikrintą Lenkijos Respublikos teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip pat rungimosi principą, nes skundžiamoje nutartyje pateikė faktinių ir teisinių išvadų dėl bylos esmės, kiek ji susijusi su ginčijamo Komisijos sprendimo galiojimu, nors dar negalėjo priimti sprendimo iš esmės byloje T-883/16, Lenkijos Respublika / Komisija.

Antra, atliekant teisinį ginčijamo Komisijos sprendimo vertinimą padaryta klaida, nes preziumuota, kad tame sprendime numatyta trečiosioms šalims suteikti prieigą prie 50 % dujotiekio ruožo tarp Greifsvaldo ir Brandov pajėgumų, rengiant skaidrų ir nediskriminacinį aukcioną, todėl kiti subjektai turės galimybę įsigyti pajėgumų, ir kad ginčijamame sprendime nenustatyta papildoma išimtis, o kaip tik – jame iš dalies panaikinama esama išimtis. Lenkijos Respublikos nuomone, ginčijamo Komisijos sprendimo teisinio pobūdžio ir sukeliamų padarinių vertinimas klaidingas, nes tame sprendime tik tariamai numatyti sprendiniai, pristatomi kaip skaidrūs ir nediskriminaciniai. Iš tiesų, ginčijamu Komisijos sprendimu sukuriamas mechanizmas, kuriuo Gazprom grupės įmonėms suteikiama galimybė išimtinai naudotis ne mažiau kaip 90 % tame sprendime aptariamų OPAL dujotiekio transportavimo pajėgumų (50 % šių pajėgumų visiškai netaikomos taisyklės dėl trečiųjų šalių prieigos, o 40 % šių pajėgumų yra vadinamieji dinamiškai priskiriami pajėgumai, kuriuos rezervuoti gali tik Gazprom).

Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė pareigą tinkamai motyvuoti skundžiamą nutartį. Jis nepaaiškino, kokiomis prielaidomis vadovaudamasis jis padarė išvadas dėl ginčijamo Komisijos sprendimo esmės. Todėl neįmanoma įžvelgti priežasčių, kodėl Bendrasis Teismas nusprendė, kad ginčijamas Komisijos sprendimas suteikia galimybes naudotis OPAL dujotiekiu įmonėms, kurios nėra susijusios su grupe Gazprom, ir palankiai veikia konkurenciją gamtinių dujų rinkoje.

____________