Language of document :

Recurs introdus la 5 martie 2018 de Republica Polonă împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera întâi) din 14 decembrie 2017 în cauza T-849/16, PGNiG Supply & Trading/Comisia Europeană

(Cauza C-181/18 P)

Limba de procedură: polona

Părțile

Recurentă: Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)

Celelalte părți din procedură: PGNiG Supply & Trading GmbH, Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea în totalitate a Ordonanței Tribunalului Uniunii Europene (Camera întâi) din 14 decembrie 2017, PGNiG Supply & Trading / Comisia Europeană, T-849/16;

trimiterea cauzei la Tribunal;

obligarea fiecărei părți să suporte propriile cheltuieli de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin Ordonanța atacată, Tribunalul a declarat inadmisibilă acțiunea formulată de PGNiG Supply & Trading, prin care se solicita anularea Deciziei C(2016) 6950 final a Comisiei din 28 octombrie 2016 privind reexaminarea condițiilor de derogare a gazoductului OPAL, acordate în temeiul Directivei 2003/55/CE, de la normele referitoare la accesul terților și la reglementarea privind tarifele, considerând că recurenta era lipsită de calitate procesuală activă.

În opinia Republicii Polone, la punctele 6, 10, 11, și 43 din ordonanța care face obiectului recursului, Tribunalul a efectuat constatări care privesc fondul litigiului în ceea ce privește validitatea deciziei atacate. În consecință, recurenta invocă împotriva ordonanței atacate următoarele motive:

În cadrul primului motiv, recurenta invocă încălcarea articolului 130 alineatele 1 și 7 din Regulamentul de procedură al Tribunalului și încălcarea dreptului Republicii Polone la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, garantat prin articolul 47 din Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și atingerea adusă principiului contradictorialității, în măsura în care Tribunalul a procedat, în ordonanța atacată, la constatări de fapt și de drept care privesc fondul litigiului referitor la validitatea deciziei atacate, înainte de a se putea examina fondul cauzei în cadrul procedurii aferente cauzei T-883/16, Republica Polonă/Comisia Europeană.

În cadrul celui de al doilea motiv, recurenta susține că Tribunalul ar fi săvârșit o eroare la aprecierea juridică a deciziei atacate, considerând că decizia respectivă prevede că 50 % din capacitățile de transport al gazoductului OPAL pe tronsonul dintre Greifswald și Brandov vor fi deschise accesului terților pe calea unei licitații transparente și nediscriminatorii și va permite astfel altor operatori să dobândească respectivele capacități și, pe de altă parte, apreciind că decizia atacată nu introduce o nouă derogare normativă, ci conduce la eliminarea în parte a derogării existente. În opinia Republicii Polone, aprecierea naturii juridice și a efectelor deciziei atacate este eronată, având în vedere că decizia atacată introduce numai în aparență soluții prezentate ca transparente și nediscriminatorii. În realitate ar constitui un mecanism care permite întreprinderilor din grupul Gazprom să exploateze în mod exclusiv cel puțin 90 % din capacitățile de transport al gazoductului Opal vizate de decizia atacată (dintre care 50 % corespund capacităților scutite total de la principiul TPA, iar 40 % sunt capacități de tip DZK, pe care le poate rezerva numai Gazprom).

În cadrul celui de al treilea motiv, recurenta susține că Tribunalul ar fi încălcat obligația de motivare a ordonanței atacate. Potrivit Republicii Polone, Tribunalul nu a precizat premisele pe baza cărora a efectuat constatări care privesc fondul deciziei atacate. În consecință, este imposibil să se cunoască motivele pentru care Tribunalul a considerat că decizia atacată acordă acces la capacitățile gazoductului Opal unor întreprinderi care nu au legătură cu grupul Gazprom și că decizia menționată va avea un efect favorabil asupra concurenței pe piața gazului natural.

____________