Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 16 ianuarie 2018 – A-PACK CZ, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(Cauza C-127/18)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Recurentă (reclamantă în primă instanță): A-PACK CZ, s.r.o.

Intimată (pârâtă în primă instanță): Odvolací finanční ředitelství

Întrebările preliminare

Articolul 90 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE1 a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată poate fi interpretat, având în vedere principiul neutralității fiscale și principiul proporționalității, în sensul că permite statelor membre ca, pe cale de derogare, să stabilească condiții prin care, în anumite cazuri, să se excludă reducerea bazei de impozitare în caz de neplată totală sau parțială a prețului?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, legislația națională este contrară obiectivului articolului 90 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată dacă nu permite plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată să efectueze o rectificare a cuantumului taxei în situația în care a devenit exigibilă pentru o operațiune taxabilă față de un alt plătitor de taxă care a plătit doar în parte sau nu a plătit deloc pentru operațiune și care ulterior a încetat să mai aibă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată?

____________

1 JO 2006 L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.