Language of document :

Tužba podnesena 28. veljače 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C-164/18)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano i G. von Rintelen, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Kraljevina Španjolska, time što do 18. travnja 2016. nije donijela sve zakone, propise i upravne odredbe potrebne za usklađivanje s Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014.1 , ili, u svakom slučaju, Komisiji navedene odredbe nije dostavila, povrijedila obveze koje ima na temelju članka 51. stavka 1. navedene direktive;

naloži Kraljevini Španjolskoj, u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a, plaćanje dnevne novčane kazne u visini od 61 964,32 eura, s učinkom od datuma objave presude kojom se utvrđuje povreda obveze donošenja odredaba potrebnih za usklađivanje s Direktivom 2014/23/EU ili, u svakom slučaju, njihove dostave Komisiji;

naloži Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlog i glavni argument

Rok za prenošenje Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u nacionalno pravo istekao je 18. travnja 2016.

____________

1     Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL 2014., L 94, str. 1.)