Language of document :

Tožba, vložena 28. februarja 2018 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-164/18)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano in G. von Rintelen, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Španija s tem, da vsaj do 18. aprila 2016 ni sprejela vseh zakonskih in drugih določb, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014,1 oziroma navedenih določb nikakor ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 51(1) navedene direktive.

Kraljevini Španiji naj se v skladu s členom 260(3) PDEU naloži dnevna kazen v znesku 61.964,32 EUR od dneva razglasitve sodbe, s katero se ugotovi neizpolnitev obveznosti sprejetja določb, potrebnih za izpolnitev Direktive 2014/23/EU, oziroma vsekakor njihove sporočitve Komisiji.

Kraljevini Španiji naj se naložijo stroški.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prilagoditev nacionalnega prava Direktivi 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta se je iztekel 18. aprila 2016.

____________

1     Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL 2014, L 94, str. 1).