Language of document :

Tužba podnesena 5. ožujka 2018. – Sona Nutrition protiv EUIPO-a - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(predmet T-154/18)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Irska) (zastupnici: A. von Mühlendahl i H. Hartwig, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije u zelenoj, svijetlo smeđoj, bež, tamno smeđoj i zlatno smeđoj boji, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA – prijava za registraciju br. 13 781 273

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 20. prosinca 2017. u predmetu R 1322/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u i društvu Solgar Holdings, Inc., u slučaju da bude intervenijent u postupku, snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

Povreda članka 94. stavka 1. Uredbe br. 2017/1001;

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.

____________