Language of document :

Žaloba podaná 5. marca 2018 – Sona Nutrition/EUIPO – Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(vec T-154/18)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: A. Mühlendahl a H. Hartwig, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie v zelenej, svetlo hnedej, béžovej, tmavo hnedej a zlatohnedej farbe, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA – prihláška č. 13 781 273.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 20 decembra 2017 vo veci R 1322/2017-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a spoločnosti Solgar Holdings, Inc., ak vstúpi do tohto konania ako vedľajší účastník konania, povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 94 ods. 1 nariadenia č.2017/1001,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č.2017/1001.

____________