Language of document :

Överklagande ingett den 5 mars 2018 – Sona Nutrition mot EUIPO – Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Mål T-154/18)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Irland) (ombud: advokaterna A. von Mühlendahl och H. Hartwig)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Solgar Holdings, Inc.

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke i färgerna grönt, ljusbrunt, beige, mörkbrunt och gyllenbrunt, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA - Registreringsansökan nr 13 781 273

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 20 december 2017 i ärende R 1322/2017-4.

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och Solgar Holdings, Inc., om sistnämnda intervenerar i målet, att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 94.1 förordning 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning 2017/1001..

____________