Language of document :

Tužba podnesena 16. ožujka 2018. – Ilmārs Rimšēvičs protiv Republike Latvije

(predmet C-202/18)

Jezik postupka: latvijski

Stranke

Tužitelj: Ilmārs Rimšēvičs (zastupnici: S. Vārpiņš, I. Pazare, M. Kvēps, odvjetnici)

Tuženik: Republika Latvija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

proglasi nezakonitost njegova razrješenja s dužnosti guvernera Banke Latvije, koje je provedeno odlukom Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojsa (Ured za suzbijanje i borbu protiv korupcije) od 19. veljače 2018. o primjeni sigurnosnih mjera, koju je taj ured donio u ime Republike Latvije;

proglasi nezakonitost sigurnosne mjere zabrane obavljanja određenih poslovnih djelatnosti, kojom je tužitelju zabranjeno obavljanje dužnosti guvernera Banke Latvije i ostvarivanje prava koja mu pripadaju, a koja je određena odlukom Ureda za suzbijanje i borbu protiv korupcije od 19. veljače 2018. o primjeni sigurnosnih mjera, koju je taj ured donio u ime Republike Latvije; i

proglasi nezakonitost ograničenja u pogledu obavljanja dužnosti člana Upravnog vijeća Europske središnje banke i ostvarivanja prava koja mu s tog naslova pripadaju, a koja su posljedica odluke Ureda za suzbijanje i borbu protiv korupcije od 19. veljače 2018. o primjeni sigurnosnih mjera, koju je taj ured donio u ime Republike Latvije.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Tužitelj pobija zakonitost odluke Ureda za suzbijanje i borbu protiv korupcije (latvijsko državno tijelo zaduženo za istrage, koje je uključeno u sastav izvršne vlasti) od 19. veljače 2018. kojom je razriješen dužnosti guvernera Banke Latvije na neodređeno vrijeme. Odluka o njegovu razrješenju donesena je u ime latvijske države. Razrješenjem s dužnosti guvernera Banke Latvije, tužitelju je ex offo prestala dužnost člana Upravnog vijeća Europske središnje banke.

2.    Razrješenjem tužitelja počinjene su barem povrede koje se izlažu u nastavku.

3.    Kao prvo, razrješenjem tužitelja s dužnosti guvernera Banke Latvije i člana Upravnog vijeća Europske središnje banke povrijeđen je članak 14. stavak 2. Protokola br. 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke jer u trenutku njegova razrješenja nije bila ispunjena nijedna od pretpostavki navedenih u tom članku za razrješenje guvernera nacionalnih središnjih banaka (da više ne ispunjava uvjete koji su potrebni za obavljanje dužnosti ili je počinio tešku povredu dužnosti).

4.    Kao drugo, razrješenjem tužitelja s dužnosti guvernera Banke Latvije povrijeđen je i članak 22. likumsa „Par Latvijas Banku” (Zakon o Banci Latvije), odnosno pravni akt kojim se provodi Ugovor o funkcioniranju Europske unije. U trenutku donošenja navedene odluke nije bila ispunjena nijedna od pretpostavki navedenih u tom članku za razrješenje guvernera Banke Latvije (na prvom mjestu, ostavka dotične osobe; na drugom mjestu, pretpostavka propisana u članku 14. stavku 2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke koja se odnosi na počinjenje teške povrede dužnosti, u kojem slučaju Parlament može odlučiti o razrješenju guvernera Banke Latvije nakon pravomoćne kondemnatorne presude; na trećem mjestu, druge pretpostavke propisane u navedenom članku 14. stavku 2.). Usto, iako prema navedenom zakonu guvernera Banke Latvije može razriješiti jedino Parlament Republike Latvije, on to nije učinio, nego tijelo Republike Latvije zaduženo za istrage, koje je dio sastava izvršne vlasti.

5.    Kao treće, razrješenjem tužitelja s dužnosti guvernera Banke Latvije Ured za suzbijanje i borbu protiv korupcije primijenio je pogrešno tumačenje prava Unije navodeći da tužitelj u Upravnom Vijeću Europske središnje banke nije djelovao neovisno i u interesu Europske središnje banke, nego da je obavljao zadaće guvernera Banke Latvije te je postupao u interesu te banke. Međutim, u članku 13. Ugovora [o Europskoj uniji] propisuje se da je Europska središnja banka institucija Europske unije.

    U obavljanju svojih dužnosti dužnosnici institucija Europske unije mogu izvršavati samo one ovlasti koje su previđene propisima Unije te mogu djelovati samo u interesu navedenih institucija. Nacionalnim propisima ne mogu se utvrđivati djelatnosti dužnosnika institucija Europske unije pa se stoga obavljanjem njihovih dužnosti ne mogu izvršavati ovlasti koje su dodijeljene nacionalnim pravnim aktima.

Člankom 130. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kojim se jamči neovisnost Europske središnje banke, isključena je mogućnost da guverner Banke Latvije prilikom izvršavanja svojih dužnosti člana Upravnog odbora Europske središnje banke nastupa kao predstavnik Banke Latvije odnosno da nastupa (isključivo) u interesu te banke ili Republike Latvije.

____________