Language of document :

2018. március 16-án benyújtott kereset – Ilmārs Rimšēvičs kontra Lett Köztársaság

(C-202/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

Felek

Felperes: Ilmārs Rimšēvičs (képviselők: S. Vārpiņš, I. Pazare és M. Kvēps ügyvédek)

Alperes: Lett Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy jogellenesen mentették fel a lett nemzeti bank elnöki tisztségétől a Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (a korrupció megelőzéséért és az ellene való küzdelemért felelős hivatal) által a Lett Köztársaság nevében 2018. február 19-én meghozott, biztonsági intézkedések alkalmazásáról szóló határozattal;

nyilvánítsa jogellenesnek a meghatározott szakmai tevékenység gyakorlásától való eltiltást kimondó biztonsági intézkedést – amellyel megtiltották, hogy ellássa a lett nemzeti bank elnökének tisztségét és gyakorolja az ekként őt megillető jogokat –, amelyet a korrupció megelőzéséért és az ellene való küzdelemért felelős hivatal által a Lett Köztársaság nevében 2018. február 19-én meghozott, biztonsági intézkedések alkalmazásáról szóló határozattal rendeltek el vele szemben;

nyilvánítsa jogellenesnek az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa tagja tisztségének ellátására és az ekként őt megillető jogok gyakorlására vonatkozó korlátozásokat, amelyet a korrupció megelőzéséért és az ellene való küzdelemért felelős hivatal által a Lett Köztársaság nevében 2018. február 19-én meghozott, biztonsági intézkedések alkalmazásáról szóló határozattal rendeltek el vele szemben.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.    A felperes szerint a nyomozásra jogosult lett állami hatóság – a korrupció megelőzéséért és az ellene való küzdelemért felelős hivatal, amely a végrehajtó hatalom része – által 2018. február 19-én elfogadott határozat jogellenes, amelyben határozatlan időre felmentették a lett központi bank elnöki tisztségéből. A felmentő határozatot a lett állam nevében fogadták el. A lett nemzeti bank elnöki tisztségéből való felmentéssel a felperes automatikusan elvesztette az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa tagjának tisztségét is.

2.    A felperes felmentésével legalább a következőkben kifejtett jogsértéseket követték el.

3.    Először is a felperesnek a lett nemzeti bank elnöki tisztségéből és az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa tagjának tisztségéből való felmentésével megsértették az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez mellékelt, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló, 4. sz. jegyzőkönyv 14.2. cikkét, mivel a felmentés időpontjában az említett cikkben a nemzeti központi bankok elnökeinek felmentéséhez szükséges követelmények egyike sem ált fenn (az elnök már nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek, vagy súlyos kötelezettségszegést követett el).

4.    Másodszor a felperesnek a lett nemzeti bank elnöki tisztségéből való felmentése megsértette a likums „Par Latvijas Banku” (a lett nemzeti bankról szóló törvény) 22. cikkét is, vagyis azon jogi aktust, amely végrehajtja az Európai Unió működéséről szóló szerződést. A hivatkozott határozat elfogadásakor nem teljesültek az említett cikkben foglalt, ahhoz szükséges feltételek, hogy a lett nemzeti bank elnökét felmentsék (először is az érintett lemondása; másodszor a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 14.2. cikkében foglalt, súlyos kötelezettségszegés elkövetésére vonatkozó feltétel, amely esetében a Parlament dönthet a lett nemzeti bank elnökének felmentéséről miután jogerőssé vált az elmarasztaló ítélet; vagy harmadszor az említett 14.2. cikkben foglalt egyéb feltételek). Ezenkívül, bár a hivatkozott törvény értelmében a lett nemzeti bank elnöke felmentésére egyedül a Lett Köztársaság Parlamentje jogosult, nem ez mentette fel a felperest, hanem a Lett Köztársaság nyomozásokra jogosult hatósága, amely a végrehajtó hatalom része.

5.    Harmadszor a felperesnek a lett nemzeti bank elnöki tisztségéből való felmentésével a korrupció megelőzéséért és az ellene való küzdelemért felelős hivatal tévesen értelmezte az uniós jogot, amikor megállapította, hogy a felperes az Európai Központi Bank Kormányzótanácsában nem független módon és nem az Európai Központi Bank érdekében járt el, hanem a lett nemzeti bank elnökekének hatásköreit gyakorolta és e bank érdekében cselekedett. Mindazonáltal az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikke értelmében az Európai Központi Bank az Európai Unió intézménye.

Feladataik gyakorlása során az Európai Unió intézményeinek tisztviselői kizárólag az uniós jogban foglalt hatásköröket gyakorolhatnak és csak az említett intézmények érdekében járhatnak el. A nemzeti szabályozásnak nem állapíthatja meg az Európai Unió intézményei tisztviselőinek a feladatait, és így az Európai Unió intézményeinek tisztviselői a feladataik ellátása során nem gyakorolhatnak nemzeti jogi aktusokban megállapított hatásköröket.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 130. cikke, amely biztosítja az Európai Központi Bank függetlenségét, kizárja, hogy a lett nemzeti bank elnöke az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa tagjaként eljárva a lett nemzeti bank képviselőjeként lépjen fel és (szigorúan véve) e bank vagy a Lett Köztársaság érdekét képviselje.

____________