Language of document :

Tožba, vložena 16. marca 2018 – Ilmārs Rimšēvičs/Republika Latvija

(Zadeva C-202/18)

Jezik postopka: latvijščina

Stranki

Tožeča stranka: Ilmārs Rimšēvičs (zastopniki: S. Vārpiņš, I. Pazare, M. Kvēps, odvetniki)

Tožena stranka: Republika Latvija

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je bila nezakonito razrešena s položaja guvernerja Banke Latvije, in sicer s sklepom Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (urad za boj proti korupciji in njeno preprečevanje) z dne 19. februarja 2018 o uporabi varnostnih ukrepov, sprejetim v imenu Republike Latvije;

za nezakonit razglasi varnostni ukrep prepovedi opravljanja določenih poklicnih dejavnosti – s katerim je bilo tožeči stranki prepovedano opravljanje nalog guvernerja Banke Latvije in izvajanje njenih s tem povezanih pravic –, ki je bila tožeči stranki izrečena s sklepom urada za boj proti korupciji in njeno preprečevanje z dne 19. februarja 2018 o uporabi varnostnih ukrepov, sprejetim v imenu Republike Latvije; 

za nezakonite razglasi omejitve za opravljanje nalog člana Sveta Evropske centralne banke in izvajanje s tem povezanih pravic, ki so bile uvedene s sklepom urada za boj proti korupciji in njeno preprečevanje z dne 19. februarja 2018 o uporabi varnostnih ukrepov, sprejetim v imenu Republike Latvije.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Tožeča stranka izpodbija nezakonit sklep, ki ga je 19. februarja 2018 sprejel organ latvijske države, zadolžen za preiskave – urad za boj proti korupciji in njeno preprečevanje, ki je vključen v strukturo izvršilne oblasti –, s katerim je bila za nedoločen časa razrešena s položaja guvernerja Banke Latvije. Sklep o njeni razrešitvi je bil sprejet v imenu latvijske države. Zaradi razrešitve s položaja guvernerja Banke Latvije je tožeča stranka po uradni dolžnosti izgubila tudi položaj člana Sveta Evropske centralne banke.

2.    Z razrešitvijo tožeče stranke so bile storjene najmanj te v nadaljevanju navedene kršitve.

3.    Prvič, z razrešitvijo tožeče stranke z njenega položaja guvernerja Banke Latvije in člana Sveta Evropske centralne banke je bil kršen člen 14.2. Protokola št. 4 Pogodbe o delovanju Evropske unije o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ker v času njene razrešitve noben od pogojev – navedenih v omenjenem členu za razrešitev guvernerjev nacionalnih centralnih bank – ni bil izpolnjen (in sicer da guverner ne izpolnjuje več zahtev za opravljanje svojih dolžnosti ali da je zagrešil hujšo kršitev).

4.    Drugič, z razrešitvijo tožeče stranke s položaja guvernerja Banke Latvije je bil kršen tudi člen 22 likums „Par Latvijas Banku“ (zakon o Banki Latvije), to je pravni akt za izvajanje Pogodbe o delovanju Evropske unije. V času sprejetja zadevnega sklepa nobena od zahtev – določenih v omenjenem členu za razrešitev guvernerja Banke Latvije (prvič, odstop zadevne stranke; drugič, hujša kršitev, določena v členu 14.2. Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, pri čemer v tem primeru lahko Parlament odloči o razrešitvi guvernerja Banke Latvije po tem, ko je obsodilna sodba postala pravnomočna; ali, tretjič, druge zahteve iz navedenega člena 14.2.). Poleg tega, čeprav je v skladu z navedenim zakonom parlament Republike Latvije edini, ki je pooblaščen za razrešitev guvernerja Banke Latvije, pa tožeče stranke ni razrešil navedeni parlament, ampak organ Republike Latvije, ki je zadolžen za preiskave in ki je vključen v strukturo izvršilne oblasti.

5.    Tretjič, z razrešitvijo tožeče stranke s položaja guvernerja Banke Latvije je urad za boj proti korupciji in njeno preprečevanje nepravilno razlagal pravo Unije, saj je navedel, da tožeča stranka v Svetu Evropske centralne banke ni delovala neodvisno in v interesu Evropske centralne banke, ampak je izvajala funkcije guvernerja Banke Latvije ter delovala v interesu zadnjenavedene banke. Vendar člen 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da je Evropska centralna banka institucija Evropske unije.

Uradniki institucij Evropske unije lahko pri opravljanju svojih nalog izvajajo samo pristojnosti, določene v predpisih Unije, in lahko delujejo le v interesu teh institucij. Ni mogoče z nacionalnimi predpisi določati nalog uradnikov institucij Evropske unije in zato pri opravljanju nalog uradnika institucij Evropske unije ni mogoče izvajati pristojnosti, ki jih podeljujejo nacionalni pravni akti.

Člen 130 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zagotavlja neodvisnost Evropske centralne banke, izključuje možnost, da bi guverner Banke Latvije pri opravljanju svojih nalog kot član Sveta Evropske centralne banke lahko deloval kot predstavnik Banke Latvije in ravnal (izključno) v interesu zadnjenavedene banke ali Republike Latvije.

____________