Language of document :

Žalba koju je 23. veljače 2018. podnio Crédit mutuel Arkéa protiv presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 13. prosinca 2017. u predmetu T-712/15, Crédit mutuel Arkéa protiv Europske središnje banke

(predmet C- 152/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Crédit mutuel Arkéa (zastupnik: H. Savoie, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska središnja banka, Europska komisija

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu od 13. prosinca 2017. (T-712/15), kojom je Opći sud odbio zahtjev grupe Crédit mutuel Arkéa za poništenje Odluke Europske središnje banke od dana 5. listopada 2015. (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28) kojom su utvrđeni bonitetni zahtjevi za grupu Crédit mutuel

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi žalitelj navodi dva žalbena razloga, koja se temelje na:

pogrešci koja se tiče prava, jer je Opći sud presudio da članak 2. stavak 21. točka (c) Okvirne uredbe o SSM-u omogućava ESB-u da uspostavi konsolidirani bonitetni nadzor nad institucijama povezanima sa središnjim tijelom iako ono nema svojstvo kreditne institucije;

pogrešci u pravnoj kvalifikaciji činjenica, jer je Opći sud presudio da je Crédit mutuel grupa koja podliježe bonitetnom nadzoru s obzirom na to da udovoljava kriterijima iz članka 10. stavka 1. Uredbe br. 575/20131 .

____________

1     Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 13., str. 3.)