Language of document :

Kanne 3.4.2018 – Euroopan keskuspankki v. Latvian tasavalta

(asia C-238/18)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: C. Zilioli, C. Kroppenstedt ja K. Kaiser sekä D. Sarmiento Ramírez-Escudero, advokāts)

Vastaaja: Latvian tasavalta

Vaatimukset

Euroopan keskuspankki vaatii, että unionin tuomioistuin

velvoittaa Latvian tasavallan toimittamaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 24 artiklan ensimmäisen kohdan ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 62 artiklan mukaisesti kaikki merkitykselliset tiedot, jotka koskevat Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojsin (korruption ehkäisy- ja torjuntavirasto) suorittamaa tutkimusta Latvan Pankin (Latvian keskuspankki) pääjohtajan osalta

toteaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että Latvian tasavalta on rikkonut kyseisen säännöksen toista kohtaa, koska

Latvian Pankin pääjohtaja on vapautettu tehtävistään ennen riippumattoman tuomioistuimen asiakysymyksestä antamaa tuomiota ja

jos Latvian tasavallan esittämät tosiseikat tämän vahvistavat, ei ole olemassa poikkeuksellisia olosuhteita, joiden perusteella tehtävistä vapauttaminen käsiteltävässä asiassa oli oikeutettua, sekä

velvoittaa Latvian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

EKP väittää, että Latvian tasavalta on rikkonut Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 14 artiklan 2 kohtaa, koska Latvian Pankin pääjohtaja on vapautettu tehtävistään soveltamalla tähän väliaikaista turvaamistoimenpidettä ennen riippumattoman tuomioistuimen asiakysymyksestä antamaa tuomiota.

____________