Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2018. március 6-i ítélete (a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Magyarország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „SEGRO” Kft. kontra Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth kontra Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16)

(C-52/16. és C-113/16. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 63. cikk – A tőke szabad mozgása – Mezőgazdasági földterületekre létesített haszonélvezeti jogok – Olyan nemzeti szabályozás, amely a jövőre nézve az ilyen jogok megszerzésének lehetőségét a földterület tulajdonosának közeli hozzátartozói számára tartja fenn, és úgy írja elő a jogi személyek és az említett tulajdonossal közeli hozzátartozói viszonyt igazolni nem tudó magánszemélyek által korábban megszerzett jogok törlését, hogy nem rendelkezik a vagyoni hátrányok kiegyenlítéséről)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperesek: „SEGRO” Kft. (C-52/16), Günther Horváth (C-113/16)

Alperesek: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16)

Rendelkező rész

Az EUMSZ 63. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló tagállami szabályozás, amelynek értelmében a mezőgazdasági földterületen korábban létesített olyan haszonélvezeti jogok, amelyek jogosultjai e földterületek tulajdonosának nem közeli hozzátartozói, a törvény erejénél fogva megszűnnek, és azokat az ingatlan-nyilvántartásból törölni kell.

____________

1 HL C 136., 2016.4.18.

HL C 211., 2016.6.13.