Language of document :

2018 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „SEGRO” Kft. / Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth / Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16)

(Sujungtos bylos C-52/16 ir C-113/16)1

(Prašymai priimti prejudicinį sprendimą – SESV 63 straipsnis – Laisvas kapitalo judėjimas – Žemės ūkio paskirties žemės uzufrukto teisės – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos ateityje galimybę įgyti šias teises turi tik artimi žemės savininko šeimos nariai ir kuriais panaikinamos anksčiau juridinių asmenų ar fizinių asmenų, kurie negali įrodyti artimo giminystės ryšio su minėtu savininku, įgytos teisės, nenumatant už tai kompensacijos)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: „SEGRO” Kft. (C-52/16), Günther Horváth (C-113/16)

Atsakovės: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16)

Rezoliucinė dalis

SESV 63 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jis draudžia nacionalinės teisės aktus, kaip antai nagrinėjamus pagrindinėse bylose, pagal kuriuos anksčiau suteiktos žemės ūkio paskirties žemės uzufrukto teisės, kurių turėtojai nėra artimi šios žemės savininko giminaičiai, baigia galioti ir atitinkamai yra išbraukiamos iš žemės registrų.

____________

1 OL C 136, 2016 4 18

OL C 211, 2016 6 13.