Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná justice de paix de Schaerbeek (Belgie) dne 13. března 2018 – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) v. Gherasim Sorin Rusu

(Věc C-190/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Justice de paix de Schaerbeek

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Žalovaný: Gherasim Sorin Rusu

Předběžná otázka

Jsou směrnice Rady 93/13/EHS1 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/20072 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě použitelné ve vztazích mezi SNCB a cestujícími bez platného cestovního dokladu?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, s. 14).