Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Justice de paix de Schaerbeek (Belgien) den 13. marts 2018 – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) mod Gherasim Sorin Rusu

(Sag C-190/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Justice de paix de Schaerbeek

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Sagsøgt: Gherasim Sorin Rusu

Præjudicielt spørgsmål

Finder Rådets direktiv 93/13/EØF om kontraktvilkår i forbrugeraftaler 1 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 2 anvendelse på forholdet mellem SNCB og rejsende, der ikke er forsynet med gyldig rejsehjemmel?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23.10.2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT 2007, L 315, s. 14).