Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Justice de paix de Schaerbeek (Belgia) 13. märtsil 2018 – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) versus Gherasim Sorin Rusu

(kohtuasi C-190/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Justice de paix de Schaerbeek

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Kostja: Gherasim Sorin Rusu

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu direktiiv 93/13/EÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes1 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta2 on kohaldatavad SNCB ja kehtiva sõidudokumendita reisija vahelistele suhetele?

____________

1     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/002, lk 288).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, lk 14).