Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Justice de paix de Schaerbeek (Belgia) on esittänyt 13.3.2018 – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) v. Gherasim Sorin Rusu

(asia C-190/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Justice de paix de Schaerbeek

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Vastaaja: Gherasim Sorin Rusu

Ennakkoratkaisukysymys

Sovelletaanko kuluttajasopimusten [kohtuuttomista] ehdoista annettua neuvoston direktiiviä 93/13/E[T]Y1 sekä rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta N:o 1371/20072 SNCB:n ja ilman voimassaolevaa matkalippua tavattujen matkustajien välisiin suhteisiin?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).

2 Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23.10.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1371/2007 (EUVL 2007, L 315, s. 14).