Language of document :

A justice de paix de Schaerbeek (Belgium) által 2018. március 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) kontra Gherasim Sorin Rusu

(C-190/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Justice de paix de Schaerbeek

Az alapeljárás felei

Felperes: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Alperes: Gherasim Sorin Rusu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EK tanácsi irányelv1 és a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007 európai parlamenti és tanácsi rendelet2 alkalmazható-e az SNCB és az érvényes menetjegyet felmutatni nem tudó utasok közötti jogviszonyokra?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95, 29. o ; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o)

2 A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315, 14. o.)