Language of document :

2018 m. kovo 13 d. Justice de paix de Schaerbeek (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) / Gherasim Sorin Rusu

(Byla C-190/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Justice de paix de Schaerbeek

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Atsakovas: Gherasim Sorin Rusu

Prejudicinis klausimas

Ar Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų2 taikomi SNCB ir be galiojančio bilieto keliaujančių keleivių santykiams?

____________

1     1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).

2     2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, p. 14).