Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. martā iesniedza justice de paix de Schaerbeek (Beļģija) – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu

(Lieta C-190/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Justice de paix de Schaerbeek

Pamatlietas puses

Prasītāja: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Atbildētājs: Gherasim Sorin Rusu

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīva 93/13/EK par noteikumiem patērētāju līgumos 1 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 2 ir piemērojamas attiecībās starp SNCB un pasažieriem, kuri pieķerti bez derīgas biļetes?

____________

1     Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 29. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 14. lpp.).