Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Justice de paix de Schaerbeek (België) op 13 maart 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Gherasim Sorin Rusu

(Zaak C-190/18)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Justice de paix de Schaerbeek

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Verwerende partij: Gherasim Sorin Rusu

Prejudiciële vraag

Zijn richtlijn 93/13/EEG van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten1 en verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer2 , van toepassing op de verhoudingen tussen de NMBS en reizigers die zijn betrapt zonder een geldig vervoersbewijs?

____________

1     Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB 1993, L 95, blz. 29).

2     Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (PB 2007, L 315, blz. 14).