Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de justice de paix de Schaerbeek (Belgia) la 13 martie 2018 – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu

(Cauza C-190/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Justice de paix de Schaerbeek

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Pârât: Gherasim Sorin Rusu

Întrebarea preliminară

Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii1 și Regulamentul nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar2 sunt aplicabile relațiilor dintre SNCB și călătorii găsiți fără titlu de transport valabil?

____________

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).

2 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, p. 14).